Malebný městys na okraji Moravy

Spolky

Spolky
Zodpovědná osoba
Kontakt
Hasiči Radiměř I
starosta David Hasoň
604 809 679
Hasiči II
starosta David Nečesánek
737 457 730
Myslivci – Lověna Radiměř
a myslivecký kroužek
předseda Martin Mauer
605 508 212
Včelaři
jednatel J. Kolář
736 617 278
TJ Radiměř
předseda – Josef Hozák
777 076 680

Comments are closed.